Copyright@ 2003-2018  Guangzhou ETCR Electronic Technology Co., Ltd..  All rights reserved.     

ETCR Electronic Technology Company

Add: F-3F,No.4 Pengshang Zhifu Road,Jiahe,Baiyun District,Guangzhou,Guangdong,China. Tel: +86-020-62199556     Fax: +86-020-61100822   E-mail: info@etcr.cc